Het Schouwspel van de Ommegang
op de Grote Markt van Brussel

Woensdag 29 Juni en vrijdag 01 juli 2022

Opstelling vanaf 20.00u

  Voor het Stadhuis (Tribune B) :
       52 €

  Voor het Huis van de Hertogen van Brabant (Tribune H) :
      52 € – 42€

  Vip-plaatsen voor het Huis van de Hertogen van Brabant (overdekte plaatsen ) :
      82 €

 

Een tweetalig programma (Fr-Nl) wordt op de avond van de voorstellingen te koop aangeboden voor de prijs van 5 €.
Het evenement is toegankelijk via de verschillende straten die op de toegangskaartjes zijn aangegeven.
Ook bij regen vind het schouwspel plaats, maar paraplu’s zijn niet toegelaten om het uitzicht voor de andere toeschouwers niet te hinderen. Het verdient daarom aanbeveling waterdichte kledij mee te brengen.

Schietwedstrijd van de Kruisboogschutters

29 Juni en 01 juli 2022 vanaf 19.20u
Gratis
Grote Zavel, voor de esplanade

Middeleeuwse markt
 achter de Beurs

29, 30, 01, 02 juli 2022 van 12.00u tot 21.00u
Gratis
Programma: ambachtslui uit Europa

Optocht van de Stoetb van de Ommegang

29 Juni en 01 Juli 2022
Gratis

Programma: optocht in de straten van Brussel tot op de Grote Markt

  Voorafgaande stoet: vertrek 20.40u aan het Koninklijk Park

  Historische stoet: vertrek 20.50u aan de Zavel

Middeleeuws Dorp in het Koninklijk Park 

29, 30, 01, 02 juli 2022 van 12.00u tot 21.00u
Gratis

Toegang tegenover het Koninklijk Paleis

Programma: middeleeuwse markt, steekspelen van de Ommegang, riddergevechten, animatie voor kinderen, stands met drankjes (Ommegangbier) en hapjes.

 

Toegang en Mobiliteit 

Reservatie

Woensdag 29 en vrijdag 01 juli 2022

Onze Partners

Lotto NL
Russian Center
Russie
Artisans de l’histoire
Visit Brussels
KBC
Police
Ommegang Bière
Ville de Bruxelles
Brussels
Paris Match
LaLibre
VivaBruxelles
La Première
Stib
Coudenberg
Hotel Metropole Brussels
Kiwanis
Itineraires
It 3
It 2
Itenario
COCOF
Historische reconstructie van het feest dat op 2 juni 1549 door de Magistraat van Brussel werd gegeven ter ere van Keizer Karel V, zijn zoon Filips, kroonprins van Spanje, hertog van Brabant en zijn zusters Maria, koningin van Hongarije en Eleonora, koningin van Frankrijk, weduwe van Frans I, op de Brusselse Grote Markt. Vertrek van de stoet van de Gilden en Ambachten op de Zavel.
Contacteer ons

+ 32 2 512 19 61

Email ons
Vind ons

Huidevettersstraat 180
1000 Brussel